19 sierpnia 2018, imieniny obchodzą: Bolesław, Jan, Borysław, Julian

17°
Bielsko-Biała
19.08.2018
  • Wilgotność: 60%
  • Wiatr:płn 4km/h

jutro: 29°16°pojutrze: 26°13°
artykul,powiat_zywiecki_o_dostosowaniu_oferty_edukacyjnej_do_lokalnego_rynku_pracy,66423.htmlpowiat_zywiecki_o_dostosowaniu_oferty_edukacyjnej_do_lokalnego_rynku_pracy

Wydarzenia

2018-07-27 19:19

Powiat Żywiecki: O dostosowaniu oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy


Powiat Żywiecki rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” Całkowita wartość projektu wynosi 2 571 062,39 zł, a jego realizatorami są szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:

  • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
  • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
  • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
  • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
  • Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Ponadto przyczyni się on do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zadania będą realizowane poprzez: l organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;

l płatne staże oraz praktyki obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi; l kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli; l studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do nauczania zawodu lub poszerzające wiedzę związaną z nauczanym zawodem; l doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt potrzebny do przeprowadzenia szkoleń, kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zostanie skierowane do ok. 500 uczniów oraz 42 nauczycieli. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w różnych terminach. Projekt realizowany będzie do końca września 2020 roku. Osoby zainteresowane proszone są o śledzenie informacji na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie. Projekt jest komplementarny do projektu już realizowanego: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego celem jest modernizacja lub budowa - wraz z kompleksowym wyposażeniem - pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu. Całkowita wartość tego projektu wynosi 4 493 576,68 zł.

Andrzej Kalata Starosta Żywiecki

Powiaty: Żywiec
OK, zamknij